بگو یا حسین

وقتی سیلی خوردی بگو یا زهرا….

وقتی دست هاتو بستند بگو یا علی…..

وقتی بی یاور شدی بگو یا حسن….

وقتی تشنه شدی بگو یا حسین…..

وقتی شرمنده شدی بگو یا عباس……

اما اگر تشنه شدی .شرمنده شدی .بی باور شدی.دست هاتو بستند .سیلی خوردی….آروم بگو امان از دل زینب

موضوعات: درس اول آموزش مفاهیم  لینک ثابت[دوشنبه 1394-09-09] [ 01:24:00 ب.ظ ]