جلسه سی و سوم:

من احساس می کنم که خوب حفظ کرده ام اما هنگام پاسخگویی، خوب نمی توانم جواب دهم. چرا؟

یک حفظ خوب، نیاز به دوره خوب و مناسبی دارد.اینکه در زمان حفظ کردن یک صفحه تمرکز خوبی دارید و حفظ صفحه را به خوبی انجام میدهید به این جهت است که محفوظات شما در حافظه کوتاه مدت جای گرفته است و در زمان نزدیک به حفظ یعنی یکی دو ساعت اول ، به خوبی آن را به یاد دارید ولی هرچه زمان می گذرد برای اینکه همچنان این محفوظات ، با همان کیفیت و حتی کیفیتی بهتر ازقبل برای شما باقی بماند لازم است با دوره های مناسب آن را به حافظه بلندمدت خود منتقل کنید .بنابراین :
ابتدا تلاش کنید تا در زمان حفظ صفحه ، هیچ بخشی را به زمان دیگر موکول نکنید و در همان نیم ساعت یا ۴۵ دقیقه که اختصاص به حفظ کردن دارد ، صفحه را به خوبی حفظ کنید ، در مرحله بعد ، حداکثر تا یک ساعت یا ۲ ساعت بعد از حفظ ، باید دوباره صفحه حفظ شده را مرور کنید و سپس تا پایان روز بافاصله یکی دوساعته ، دوباره همان صفحه را تکرار کنید .با تکرار این برنامه در سه روز اول بعد از حفظ ، محفوطات را به حافظه بلندمدت منتفل کرده اید و دیگر نگرانی کمتری برای ازدست دادن محفوظات خواهید داشت ‌البته همچنان باید روزی یک بار تکرار محفوظات داشته باشید .
مساله دیگری که ممکن است باعث شود علی رغم اینکه برای خودتان ، محفوظات را با تسلط می خوانید اما وقتی از شما پرسش می شود نمیتوانید به راحتی پاسخ دهید این است که : پرسش های پراکنده از محفوظات نداشته اید یا اینکه محیط و موقعیت پرسش کلاسی را برای خود شبیه سازی نکرده اید .
با این کار ، استرسی که هنگام پاسخگویی در جمع بر شما غالب می شود را تا حدی کنترل می کنید و موقعیت تمرکزی خود را ازقبل پیش بینی میکنید و امکان تمرکز بهتری برایتان فراهم میشود.
پس : حفظ خوب، شرط لازم برای پاسخگویی مناسب است ولی کافی نیست .دوره و پرسش های مناسب ، حفظ خوب را به حفظ ماندگار تبدیل میکند.

 

موضوعات: درس اول آموزش مفاهیم  لینک ثابت[جمعه 1399-05-17] [ 01:09:00 ق.ظ ]