جلسه سی و چهارم :

چه کنیم که در اتصال آیات و صفحات ، دچار اشکال و تردید نشویم ؟
اولین قدم این است که اصلا اجازه ندهید چیزی به نام اتصال ایه یا صفحه برای شما بزرگ جلوه کند .به این معنی که شما بايد در هنگام حفظ کردن یک آیه ، به محض اینکه به آخرین کلمه آیه میرسید اولین کلمه آیه بعدی را نگاه کنید و آن را در دنباله آیه مورد نظرتان ببینید نه به عنوان یک آیه جدید ، در اینصورت هر وقت آیه را تمام میکنید بلافاصله اولین کلمه آیه بعدی را به زبان می آورید یعنی یک تلازم کلامی و لفظی بین دو آیه برقرار میشود.
در اتصالِ آیات کوتاه تر نیز راه مناسب این است که چند آیه را در متنِ یک آیه چند خطی فرض کنید و اصلا آیه ها را از هم جدا نکنید و متصل به هم و در قالب یک آیه چند خطی، آنها را حفظ کنید.به این ترتیب یک صفحه ای که مثلا ۳۰ آیه کوتاه دارد با دسته بندی هایی که می کنید به یک صفحه، با ۵ یا ۶ مجموعه تبدیل میشود و به این ترتیب شما فقط باید ۶ اتصال را به خاطر بسپارید به جای ۳۰ اتصال.

* در اتصال صفحه ها هم ، هر گاه یک صفحه به پایان رسید ، با خواندنِ آخرین جمله از صفحه، حتما به اولین کلمه از صفحه بعدی هم نگاه کنید و با چند بار، نگاه کردن به اخرِ صفحه و اول صفحه بعد، تصویری از این اتصال، در ذهن خود ایجاد کنید و یا اگر نشانه لفظی و معنایی وجود داشت از آن برای ماندگاریِ این اتصال، کمک بگیرید .سپس در هر مرتبه که آن صفحه را از حفظ میخوانید ، حتما پایان آن صفحه را ، اولین کلمه از صفحه بعد قرار بدهید.

*در دوره محفوظات نیز میتوانید یک شیوه تثبیتی برای راحت تر کردن اتصال صفحه ها به کار بگیرید.
به این ترتیب که بعد از اینکه یک جزء را حفظ کردید برای تمرین روی آن جزء ، فقط آیات آخر هر صفحه را به همراه اولین آیه از صفحه بعد بخوانید و اين نوع تمرین را اول در اتصال صفحاتِ راست به چپ و سپس در اتصالِ صفحاتِ چپ به راست انجام دهید.( این تمرین برای جزءهایی است که حفظ آنها به اتمام رسیده است).
* نوع دیگری از شیوه های تمرینی که برای تثبیت اتصال آیه ها وجود دارد اینگونه است که :
هر گاه یک جزء را حفظ کردید ولی در اتصال آیه های آن مشکل داشتید برای یک هفته تا ده روز شیوه ی مرورِ ۲۰ آیه ای را در پیش بگیرید:
در این نوع از دوره، شما به جای اینکه ۲۰ صفحه ی جزءِ مورد نظر را به ترتیب و به طور کامل بخوانید ، فقط ۲۰ آیه را میخوانید ، این ۲۰ آیه در مرحله اول ، آیه های اول از هر صفحه است .هر آیه ای را که خواندید، اولین کلمه از آیه بعدی را نیز بخوانید.( یعنی از هر صفحه فقط یک آیه + اول آیه بعدی خوانده شود)
در مرحله بعدی به سراغ آیات دوم از همه صفحات می روید و فقط آیه های دوم صفحه را به اضافه اول آیه سوم می خوانید .در طول روزهای پی درپی اینقدر این مراحل را انجام دهید تا به آخرین آیه صفحه و اتصال آن ، به اول صفحه بعد برسید.
این نوع تمرین ، هم برای تمرکز و تسلط روی متن آیه ها مناسب است و هم برای تسلط بر اتصال آیه ها.

*سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این است که تعداد آیات، در صفحاتِ یک جزء ، متفاوت است یعنی یک صفحه ۳ آیه دارد و صفحه ای دیگر ۲۰ آیه دارد.در دوره به شیوه ی ۲۰ آیه ای چگونه صفحات را تنظیم کنیم ؟
جواب این است که : صفحه ای که آیات کمتری دارد ، با تمام شدن آیاتش تثبیت میشود و در روزهای بعد، زمان را صرف صفحات باقیمانده میکنیم.
___

عزیزانی که در کلاس های حضوری این برنامه ها را دریافت کرده اند و به درستی انجام داده اند به نتایج خوبی در رفع اشکالاتشان رسیده اند .

 

موضوعات: درس اول آموزش مفاهیم  لینک ثابت[پنجشنبه 1399-05-23] [ 02:03:00 ب.ظ ]