جلسه سی و پنجم

دلیل خاصی داره که نباید درحفظ کردن آیات ، از قرآن ترجمه دار استفاده بشه یا فقط به خاطر مساله خستگی چشم اشکال داره ؟

به چند دلیل خوب است که قرآن مخصوص حفظ، ترجمه نداشته باشد.

1_ در موقع حفظ کردن، ذهن شما باید تمرکز بر خود آیات داشته باشد. وقتی در قرآن شما، ترجمه داشته باشه (ترجمه ای که در زیر آیات، نوشته شده باشد و یا در حواشی صفحه باشه) در موقع حفظ ، مقداری از تمرکز شما معطوف به این ترجمه می شود و به قول معروف حواس شما پرت خواهد شد. در موقع حفظ کردن الفاظ قرآن، توجه شما باید به خود الفاظ قرآن باشد.

2_ ما می خواهیم حافظ قرآن از هر صفحه قرآن، یک تصویر از قرآن در ذهن خود داشته باشد. طبیعتاً اگر صفحه قرآن، ترجمه دار نباشد تصویر برداشتن از صفحه راحت تر است و هم چنین یادآوری صفحه قرآن در ذهن هم آسان تر خواهد بود.

نکته مهم : قرآن مخصوص حفظ باید ترجمه نداشته باشد ولی این مطلب به این معنا نیست که شما از خواندن ترجمه آیات غفلت کنید

چون خواندن ترجمه،بسیار مهم است.

در واقع شما، می توانید دو تا قرآن داشته باشید. یک قرآن شما، ترجمه دار باشد و از این قرآن فقط و فقط برای خواندن ترجمه استفاده کنید و قرآن دیگر شما که مخصوص حفظ هست، برای حفظ کردن قرار دهید. تمام کارهای مقدماتی حفظ، مانند روخوانی کردن، حفظ کردن و یا تکرار و مرور کردن با این قرآن انجام می گیرد.

 

موضوعات: درس اول آموزش مفاهیم  لینک ثابت[یکشنبه 1399-06-02] [ 11:53:00 ب.ظ ]