جلسه سی دوم:

فرزندانم ( و گاه گاهی همسرم) هنگامی که من قرآن حفظ میکنم ، دچار نوعی حساسیت شده اند و نمی گذارند من قرآن حفظ کنم! چه کنم؟

طبق فرمایشات دین، افراط و تفریط در هر کاری مذموم است. ممکن است که شما دچار افراط شده باشید. حفظ قرآن، یک عمل مستحب است و رسیدگی به خانواده یک عمل واجب.
رسیدگی به خانواده و همسر در اولویت است. سعی کنید زمانی که باید کنار همسر و فرزندانتان باشید، به حفظ قران و یا تثبیت نپردازید .چنانچه پیش از این هم در موضوع برنامه ریزی عرض شد، هر کاری را در وقت خودش فقط با تمرکز بر همان کار انجام دهید وقتی در کنار همسر و فرزندانتان و مشغول امور مربوط به آنها هستید نه تنها در ظاهر ، بلکه حتی در ذهن هم مشغول کار قرآنی خود نباشید .
ساعات برنامه قرآنتان را زمانی قرار دهید که همسر و یا فرزندتان در خانه نیستند و یا مشغول کار و یا درس خود هستند.بخش عظیمی از این ها قابل پیش بینی است و بخشی که قابل پیش بینی نیست را باید مدیریت کنید .
معمولا صبح زود زمان مناسبی برای حفظ قرآن است و یا در فاصله ای که فرزند و همسرتان در منزل نیستند فرصت خوبی برای برنامه ریزی جهت حفظ است.
طوری عمل نکنید که باعثِ زده شدنِ خانواده از قرآن شوید و آنها قرآن را سبب جدایی شما از خانواده بپندارند بلکه برعکس، به گونه ای به کارهایتان نظم دهید تا آنها متوجه شوند که با شروع حفظ قرآن برنامه های شما منظم تر شده است و همین باعث نگاه مثبت اطرافیان به کار شما بشود.

 

موضوعات: درس اول آموزش مفاهیم  لینک ثابت[سه شنبه 1399-05-14] [ 04:29:00 ب.ظ ]